Договір публічної оферти

ПРЕАМБУЛА

 • Шановний користувач сайту https://www.keramaexpert.ua, звертаємо Вашу увагу на те, що використання в будь-якому вигляді сайту www.keramaexpert.ua (в тому числі, але не обмежуючись, замовлення Вами товарів з використанням сайту www.keramaexpert.ua, участь в акціях і т.ін.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту www.keramaexpert.ua.

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

 • 1. Сайт - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет www.keramaexpert.ua, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.
 • 2. Користувач (Ви) - фізична особа, резидент України, яка досягла 18 - річного віку, що має повну дієздатність, яка використовує даний сайт і / або його окремі інструменти, та яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.
 • 3. Покупець - Користувач, який здійснив покупку на сайті www.keramaexpert.ua.
 • 4. Адміністрація сайту - адміністрація інтернет-магазину www.keramaexpert.ua, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМА ЕКСПЕРТ» (84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Свободи, 5, код ЄДРПОУ – 37683607).
 • 5. Угода - дана публічна оферта, включаючи всі її умови.
 • 6. Продавець - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМА ЕКСПЕРТ» (84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Свободи, 5, код ЄДРПОУ - 37683607). Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.ін., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).
 • 7. Товар - товари, послуги, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
 • 8. Замовлення - звернення Користувача через Сайт і / або за допомогою дзвінка на гарячу лінію до Продавця з проханням здійснити реалізацію товару, а також сукупність товарів, зазначених у замовленні Користувача.
 • 9. Платник - особа, яка здійснює оплату замовлення Користувача.
 • 10. Одержувач - особа, зазначена Платником в формі замовлення в якості особи і уповноважена Платником отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
 • 11. Пропозиція - відомості про товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки товару.
 • 12. Сторони - Продавець, Покупець, Користувач.

ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УГОДИ

 • 1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі таких товарів Користувачеві.
 • 1.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається таким, що беззастережно і безумовно приймає (акцептує) цю Угоду. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).
 • 1.3. Інформація про товар відображається на сайті www.keramaexpert.ua і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті www.keramaexpert.ua. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті www.keramaexpert.ua.
 • 1.4. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, які досягли 18 років. Приймаючи умови договору, Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту www.keramaexpert.ua і укладення даного договору.
 • 1.5. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною на сайті Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення і / або здійснити замовлення за номером телефону, вказаним на Сайті. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідному Пропозицію.
 • 1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, надав рахунок на оплату замовлених товарів.
 • 1.7. Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.
 • 1.8. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та / або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.
 • 1.9. Сторони погоджуються, що направлення Продавцем будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і формах оплати, статус та / або зміни статусу замовлення і т.ін., відправлених Продавцем за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.
 • 1.10. З порядком доставки Товару можна ознайомитися на сайті www.keramaexpert.ua в розділі «Оплата і доставка».
 • 1.11. Моментом отримання товару Одержувачем є підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Користувачем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку, товарно-транспортна накладна і т.ін.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Перед відправкою товар перевіряється і страхується. При отриманні товару Одержувач зобов'язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, видаткова накладна, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.
 • 1.12. При прийнятті (акцептування) оферти Продавця Користувач надає згоду про отримання інформації про товар за допомогою дистанційного зв'язку. Проставлення​​підпису на документах, що підтверджують прийняття товару та / або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його приймання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 2.1. Будучи Користувачем Сайту, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.
 • 2.2. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.
 • 2.3. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден з умовами цієї Угоди.
 • 2.4. Приймаючи умови Угоди Користувача, Користувач підтверджує, що він є право- і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності. 2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
 • 2.6. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач.
 • 2.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інших технічних засобів для здійснення Користувачами доступу до Сайту.
 • 2.8. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.
 • 2.9. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони сплачені).
 • 2.10. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару за невірною адресою або видачу товару невірному Одержувачу, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

ІНШІ УМОВИ

 • 3.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.
 • 3.2. Користувач має право обміняти або повернути товар Продавцю відповідно до законодавства України про захист прав споживачів.
 • 3.3. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Адміністрації сайту. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації.
 • 3.4. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) www.keramaexpert.ua належать Адміністрації сайту.
 • 3.5. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Продавець буде направляти на електронну адресу користувачів листи та / або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.
 • 3.6. Вказуючи номер мобільного телефону в замовленні, Користувач автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Сайту, в тому числі рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен звернутися в технічну підтримку Сайту.
 • 3.7. Користувачеві забороняється розміщувати призначений для користувача контент, заборонений чинним законодавством та / або такий, що суперечить морально-етичним нормам спільноти.
 • 3.8. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортні но-експедиторських і кур'єрським організаціям, іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє протягом 5 років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.
 • 3.9. Користувач ознайомлений і згоден з умовами даної угоди.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «KeramaExpert.ua» на офіційному інтернет-сайті https://KeramaExpert.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

Почекайте...